Analiza in vrednotenje likovnih izdelkov

ZenArt izobraževalni atelje

NASLOV SEMINARJA: Analiza in vrednotenje likovnih izdelkov  

VSEBINA  SEMINARJA:

Tako kot vsak jezik ima tudi likovna govorica svoje zakonitosti. Učitelj je postavljen pred težko nalogo, da likovno govorico vsakega likovnega izdelka analizira, vrednoti in ocenjuje. Na seminarju bomo spoznali kriterije, po katerih se učitelj pri vrednotenju likovnih izdelkov lahko orientira, opredelili in razložili bomo posamezne prvine likovne govorice ter jih analizirali na konkretnih primerih izdelkov učencev. Učenci po končanem likovnem ustvarjanju pričakujejo povratno informacijo, učitelj pa je primoran likovne izdelke oceniti. Ta, pomemben del učnega procesa je pogosto zanemarjen, saj se učitelj znajde na spolzkih tleh. Na seminarju se bomo posvetili podrobni analizi posameznih konkretnih primerov. Šli bomo skozi proces ustvarjanja in ugotavljali na kakšne načine lahko učitelj s pomočjo kriterijev ocenjuje likovne izdelke učencev.

Seminar je namenjen učiteljem razrednega pouka ter vsem, ki potrebujete tovrstno znanje pri svojem delu.

Na seminarju prejmete potrdilo o udeležbi, ovrednoteno z 0, 5 točke (8 ur) za napredovanje.

Čas izvedbe: 

9. 00 – 17. 00

Datumi izvedbe:

sobota   2. 2., 23. 2.,16. 3., 13. 4., 18. 5. 2019

Kraj:

ZenArt izobraževalni atelje; Valjhunova 11, Ljubljana

Kotizacija: 

 74 eur

V ceni je vključen DDV in vsi likovni pripomočki ter materiali za delo.

PRIJAVA