ANALIZA IN VREDNOTENJE LIKOVNIH IZDELKOV

      NASLOV SEMINARJA: Analiza in vrednotenje likovnih izdelkov     VSEBINA  SEMINARJA: Tako kot vsak jezik ima tudi likovna govorica svoje zakonitosti. Učitelj je postavljen pred težko nalogo, da likovno govorico vsakega likovnega izdelka analizira, vrednoti in ocenjuje. Na seminarju bomo spoznali likovno-jezikovne kriterije, po katerih se učitelj pri vrednotenju likovnih izdelkov lahko orientira, … Nadaljujte z branjem ANALIZA IN VREDNOTENJE LIKOVNIH IZDELKOV