ANALIZA IN VREDNOTENJE LIKOVNIH IZDELKOV

NASLOV SEMINARJA: Analiza in vrednotenje likovnih izdelkov   VSEBINA  SEMINARJA: Tako kot vsak jezik ima tudi likovna govorica svoje zakonitosti. Učitelj je postavljen pred težko nalogo, da likovno govorico vsakega likovnega izdelka analizira, vrednoti in ocenjuje. Na seminarju bomo spoznali likovno-jezikovne kriterije, po katerih se učitelj pri vrednotenju likovnih izdelkov lahko orientira, opredelili in razložili bomo … Nadaljujte z branjem ANALIZA IN VREDNOTENJE LIKOVNIH IZDELKOV