Likovni materiali in tehnike

ZenArt izobraževalni atelje

NASLOV SEMINARJA: Likovni materiali in tehnike 

VSEBINA: 

Prvi del seminarja zajema področje risanja in kiparstva.

Spoznali bomo izrazne možnosti risarskih  materialov in tehnike risanja z njimi. Pogovarjali se bomo ob konkretnih primerih, kako zastaviti likovno nalogo  in jo smiselno povezati z risarskimi materiali in tehnikami.

Posvetili se bomo tudi materialom, ki omogočajo plastično oblikovanje ter predstavili ideje za izvedbo. Poudarek bomo dali tudi glini; kako z njo rokovati (recikliranje, rezanje, spajanje elementov, sušenje), spoznali  tehnike in načine modeliranja ter pripomočke za delo in njihovo uporabnost.

Drugi del seminarja zajema področje slikanja in grafike.

Spoznali bomo izrazne možnosti slikarskih materialov in tehnike ustvarjanja z njimi. Analizirali bomo, kako zastaviti likovno nalogo in motiv glede na tehniko in izraznost materialov.

V drugem delu se bomo posvetili grafičnim tehnikam in materialom, primernim za razredno stopnjo. Na praktičnih primerih bomo razčlenili postopke dela ter se osredotočili na pasti in probleme, ki se ob tem pojavljajo.

Seminar je namenjen učiteljem razrednega pouka in vzgojiteljem ter vsem, ki potrebujete tovrstna znanja pri svojem delu.

Na seminarju prejmete potrdilo o udeležbi ovrednoteno z 0,5 točke

(8 ur) za napredovanje.

Čas izvedbe:

9.00 – 17.00

Termini: 

sobota 23. 3., 6. 4. 2019

Kraj:

ZenArt izobraževalni atelje, Valjhunova 11, Ljubljana

Kotizacija:

74 eur ; V ceni je vključen DDV in vsi pripomočki ter materiali za delo.

PRIJAVA