LIKOVNI MATERIALI IN TEHNIKE 2

ZenArt
izobraževalni
atelje

 

Naslov seminarja: Likovni materiali in tehnike 2

VSEBINA

Seminar zajema področje risanja, kiparstva ter prostorskega oblikovanja.

V prvem delu se bomo podrobno seznanili z glino in njeno uporabnostjo - kako z glino rokovati, sušiti, reciklirati, shranjevati. Spoznali bomo orodja in tehnike oblikovanja in modeliranja, ter jih praktično preizkusili. Posvetili se bomo tudi drugim materialom, ki omogočajo plastično in prostorsko oblikovanje - papir, blago, cvetličarska goba, žica...

Risanje je osnoven likovni izraz, zato mu včasih posvečamo premalo pozornosti. Posvetili se bomo risarskim tehnikam in materialom ter spoznali načine, kako risbo umestiti v proces poučevanja pri mlajših otrocih in učencih na razredni stopnji.

Seminar temelji na razlagi, predstavitvi dobrih primerov likovnih izdelkov, predvsem pa na praktičnem delu. Izvedli bomo primere risarskih in kiparskih tehnik z uporabo različnimi materialov.

Namenjen je učiteljem razrednega pouka, vzgojiteljem ter vsem, ki potrebujete tovrstna znanja pri svojem delu.

Na seminarju prejmete potrdilo o udeležbi ovrednoteno z 0,5 točke( 8 ur) za napredovanje.

Čas izvedbe:

9.00 – 17.00

Termini: 

sobota 21. 9. 2019

sobota 9. 11. 2019

sobota 15. 2. 2020

sobota 23. 5. 2020

Kraj:

ZenArt izobraževalni atelje, Valjhunova 11, Ljubljana

Kotizacija:

80 eur ; plačnik je lahko ustanova, ali pa se prijavite samoplačniško. V ceni je vključena skripta ter vsi pripomočki in materiali za delo; malica, prigrizki in napitki.

PRIJAVA ( ob prijavi v kratkem prejmete na vaš e-mail prijavni obrazec in vse informacije o seminarju)