IZBIRA LIKOVNE NALOGE, MOTIVA, TEHNIKE DELA

ZenArt izobraževalni atelje

 

 

 

 

NASLOV SEMINARJA: Izbira likovne naloge, motiva, tehnike dela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSEBINA:

Verjetno najpogostejše vprašanje, ki si ga pri predmetu likovne umetnosti učitelji in vzgojitelji postavljamo je, kako primerno podati likovno nalogo, motiv in tehniko dela, glede na zastavljene cilje.

Napoved likovne naloge pomeni tudi napoved likovnega motiva, kar pa ni tako preprosto, da bo motiv kompleksen in bo zajemal tiste komponente, s katerimi se bo lahko likovna naloga v likovnem delu naj bolje izrazila.

Na seminarju bomo poudarili ključne točke ure likovne umetnosti in jih podrobno razložili. Še posebej se bomo posvetili napovedi likovne naloge in izbiri motiva. Na primerih in izboru dobre prakse se bomo pogovarjali o različnih motivih in tehnikah dela ter povezavi med cilji  likovne naloge in motivom.

Pogosto se je težko postaviti v vlogo učenca in razumeti, skozi kakšen proces ustvarjanja gre, ko je postavljen pred likovno nalogo. Zato bomo na seminarju praktično ustvarjali ter se postavili v vlogo učenca in šli skozi proces dela. Poskusili bomo bolje razumeti vlogo učitelja ter delo učenca. Učitelj poda, predstavi, motivira, razloži, primerno izbere likovno nalogo in likovni motiv; učenec usvojeno znanje pokaže v likovnem delu in se likovno izrazi na svoj, univerzalen način.

Seminar je namenjen učiteljem razrednega pouka, vzgojiteljem, ter vsem, ki potrebujete tovrstna znanja pri svojem delu.

Na seminarju dobite potrdilo o udeležbi, ovrednoteno z 0, 5 točke

( 8 ur) za napredovanje.

Čas izvedbe:

9.00 – 17.00

Termini: 

sobota 12. 10. 2019

sobota 23. 11. 2019

sobota 25. 1. 2020

sobota 25. 4. 2020

Kraj:

ZenArt izobraževalni atelje, Valjhunova 11, Ljubljana

Kotizacija:

76 eur ; plačnik je lahko ustanova ali pa se prijavite samoplačniško. V ceni je vključena skripta ter vsi pripomočki ter materiali za delo; malica, prigrizki in napitki.

PRIJAVA ( Po prijavi prejmete na vaš mail  prijavni obrazec in vse potrebne informacije v zvezi s seminarjem)