Team building pri pouku likovne umetnosti

ZenArt izobraževalni atelje

NASLOV SEMINARJA: Team building v razredu  s pomočjo likovne umetnosti

VSEBINA:

Ure likovnega pouka so lahko dober pripomoček k ustvarjanju pozitivne klime v skupini. Likovno delo je v tem primeru medij, preko katerega se učenci povezujejo, sodelujejo, se spoznavajo in se učijo sprejemati drugačnost.

Učitelji boste na seminarju spoznali praktičen pristop k likovnem pouku, ki krepi občutek pripadnosti in povezanosti med učenci in učenci in učiteljem. Uro Team buildinga lahko izvedete na začetku ali koncu leta in kadar koli menite, da je klima v razredu problematična. Ob tem se učenci povežejo, zabavajo in sprostijo.

Seminar je namenjen učiteljem razrednega pouka ter vsem, ki potrebujete tovrstno znanje pri svojem delu.

Na seminarju prejmete potrdilo o udeležbi, ovrednoteno z 0,5 točke

( 8 ur) za napredovanje.

Čas izvedbe:

9. 00 – 17.00

Datumi izvedbe: 

18. 5. 2019

Kraj: 

ZenArt izobraževalni atelje; Valjhunova 11, Ljubljana

Kotizacija:  

74  eur

V ceni je vključen DDV in vsi likovni pripomočki ter materiali za delo.

PRIJAVA