VREDNOTENJE LIKOVNIH IZDELKOV

ZenArt izobraževalni atelje

NASLOV SEMINARJA: Vrednotenje likovnih izdelkov  

VSEBINA  SEMINARJA:

Tako kot vsak jezik ima tudi likovna govorica svoje zakonitosti. Učitelj je postavljen pred težko nalogo, da likovno govorico vsakega likovnega izdelka analizira, vrednoti in ocenjuje.

Na seminarju bomo spoznali likovno-jezikovne kriterije, po katerih se učitelj pri vrednotenju likovnih izdelkov lahko orientira, opredelili in razložili bomo posamezne prvine likovne govorice ter  analizirali  konkretne primere izdelkov učencev.

Učenci po končanem likovnem ustvarjanju pričakujejo povratno informacijo, učitelj pa je primoran likovne izdelke analizirati in vrednotiti, oceniti. Ta, pomemben del učnega procesa je pogosto zanemarjen, saj se učitelj znajde na spolzkih tleh. Na seminarju se bomo posvetili podrobni analizi posameznih konkretnih primerov. Šli bomo skozi proces prikaza dobre učne prakse in ugotavljali na kakšne načine lahko s pomočjo kriterijev ocenjujemo likovne izdelke učencev.

Seminar je namenjen učiteljem razrednega pouka, vzgojiteljem ter vsem, ki potrebujete tovrstno znanje pri svojem delu.

Na seminarju prejmete potrdilo o udeležbi, ovrednoteno z 0, 5 točke (8 ur) za napredovanje.

Čas izvedbe: 

9. 00 – 15. 00

Datumi izvedbe:

sobota, 29. 5. 2021

Kraj:

ZenArt izobraževalni atelje; Vilharjeva 11, Ljubljana

Kotizacija: 

80 eur; V ceno je vključena skripta in vsi likovni pripomočki ter materiali za delo.

Mnenja udeležencev:

“Seminar mi je okrepil moje znanje o poučevanju likovne umetnosti. Zavedati se, kako uporabljati pravilno terminologijo, ko ocenjujemo otrokov izdelek je zelo pomembno. Kar je “všeč” meni, ni nujno, da je tudi tebi. Zato so pomembni kriteriji. Seminar v nekaj besedah. Za podrobnosti priporočam obisk seminarja. Hvala iz ❤. “

       Nina Š.Š.

“Seminar toplo priporočam vsem učiteljicam in bodočim učiteljicam, ki vas zanima malo več o vrednotenju in ocenjevanju likovnih izdelkov učencev. Na seminarju deliš in izmenjaš lastne izkušnje in svoje dileme v sproščenem vzdušju. Debatiraš, kako učence pri likovnem delu usmerjati in da jim daš možnost pripovedovanja o svojem likovnem izdelku. Spoznaš, kaj je res pomembno pri vrednotenju, o likovni govorici in likovnem jeziku, o upoštevanju likovnega razvoja otroka in zastavljanju likovno-jezikovnih kriterijev na konkretnih primerih ter predvsem, da se je potrebno o likovnih izdelkih z otroki POGOVARJATI.”

     Eva K.

“V soboto sem se udeležila seminarja Analiza in vrednotenje likovnih izdelkov. Naj povem, da je bil seminar super, veliko smo se naučili, predvsem prav mi bodo prišli likovni-jezikovni kriteriji za ugotavljanje kompleksnosti likovnih izdelkov učencev. Še enkrat, ga.Nataša Pibernik, hvala za čudovito soboto.”

       Lidija B.

Udeležila sem se seminarja ANALIZA IN VREDNOTENJE, kjer smo zelo natančno analizirali posamezne primere izdelkov otrok, spoznali kriterije in dobili super kartončke po katerih se bomo pri vrednotenju izdelkov lahko orientirali. Razložila je tudi pomen uvoda in razlage navodil, da lahko posledično dobimo dobre izdelke otrok. Najbolj sladka oz. kulinarična pa je bila predobra pogostitev. Se enkrat 100x hvala za vse 🙂

Anja T.

PRIJAVA ( po prijavi prejmete na vaš e-mail prijavni obrazec in vse informacije o seminarju)